הנופלים

גדוד 12

24 נופלים

סיירת גולני

2 נופלים

בסיס אימונים חטיבתי

2 נופלים

שריון גדוד 377

6 נופלים