ציר הזמן

קרב תל פאחר: לוח זמנים עיקרי

הוכן ע״י שלמה מן

13:40: גדוד 12 עובר מתחת לגבעת האם.

13:46: גדוד 12 עובר את הגבול.

14:08: גדוד 12 הגיע לדרך הפטרולים הסורית.

14:30: גדוד 12 על תוואי ההטיה.

14:35: אש נ"ט על שיירת הגדוד בתוואי ההטיה.

14:50 (משוער): החלטת המג"ד על שינוי תנועה – שלא על פי התכנון המקורי.

15:05: זחל"ם המג"ד נפגע, הקשר של הגדוד עם החפ"ק נותק.

15:15: הסתערות חזיתית ממערב של כוחות ראשונים מפלוגה א'.

15:35 (ואילך): פיקוד החטיבה מבין שגדוד 12 תקף שלא כמתוכנן ומתקשה בלחימה. מ"פ ב', מ"פ ג' ומפקד נספח נהרגים, הסמג"ד נפצע.

15:40: כיבוש מוצב בורג' בביל.

15:55: המח"ט מורה לסיירת גולני, לגדוד 13 ולסמח"ט להגיע כתגבורת לתל פאחר מדרום.

16:15: המג"ד סא"ל משה "מוסה" קליין נהרג על התל.

16:30 (ואילך): תחילת איגוף זחל"מים מכל הפלוגות והגעה מצפון לתל פאחר הדרומי.

17:20: סיירת גולני הגיעה לתל פאחר מדרום, ומתמקמת מול הכניסה הצפונית.

17:30: כוח מפלוגה ב' נכנס ללחימה בתעלות החלק הצפוני ונפגע כמעט כולו.

18:00: הגעת הסמח"ט לתל פאחר וכניסת הסיירת ללחימה ביעד הצפוני.

18:22: הודעת הסמח"ט – תל פאחר בידי.